Varning för högre elpriser

I dagsläget har vi låga elpriser, men inget vara ju för evigt. Enligt elbolaget Bixia kommer vi att se rekordhöga priser på elektricitet när vi passerat år 2020. Inför denna prognos byter allt fler uppvärmningsform till pellets. Inte minst gäller detta stora aktörer, som industrier och kommuner.

Vi upplever just nu mycket låga elpriser. Sommaren 2015 var priserna på el rekordlåga, och sedan dess har de bara ökat en aning. Detta var naturligtvis välkommet för de som värmer upp sina hus med direktverkande el, och som därmed fick mycket låga uppvärmningskostnader. Men nu är en förändring på gång, och priserna är på väg upp. Det är en anledning så god som någon att se över uppvärmningen av huset, och fundera på om man ska installera en pelletsbrännare eller en pelletsspecifik panna.

Elbolaget Bixia presenterade nyligen en långtidsprognos, enligt vilken elpriserna kommer att ligga på ganska låga nivåer fram till år 2019. Därefter kommer de att öka. Anledningen till detta är att flera kärnkraftverk kommer att stänga, och att mer el kommer att exporteras genom nya kabelförbindelser. Idag kostar en kWh ungefär 21 öre. 2020 kommer priset att vara 22 öre/kWh, enligt prognosen, och 2022 29 öre/kWh. Priserna kommer att fluktuera mer än idag, eftersom osäkra energikällor som vindkraft kommer att stå för en större andel av elproduktionen, säger Linnéa Carlsson, krafthandlare på Bixia, till Privata Affärer.

Pellets i stor skalaEtt ställverk

Från Pelletsbranschens perspektiv är det här ganska goda nyheter, även om det naturligtvis finns andra uppfattningar om den här saken. Högre elpriser kommer att göra pellets till ett ännu mer attraktivt alternativ. Och det gäller inte bara privatpersoner. I Frankrike har man nyligen beslutat att bygga ett kraftverk som eldas med pellets Saint-Ouen, en förort till Paris. Kraftverket kommer att leverera värme och varmvatten till mer än en fjärdedel av de tio miljoner människor som bor i Parisområdet. Till en början kommer man att importera pellets från USA, men på sikt hoppas man kunna täcka behovet – 140 000 ton om året – med inhemsk produktion, skriver Metro.

Pellets är som bekant ett miljövänligt bränsle, och många företag väljer på olika sätt pelletsvägen. Stora Enso har beslutat att satsa på pelletsproduktion vid ett av sina sågverk. Det står inte i artikeln i Dagens industri, men troligen kommer de pellets som produceras att användas för produktion av den värme som behövs inom företaget. Även SCA väljer att driva sin nya masugn med pellets istället för med fossila bränslen.

Alternativ till pellets

Det är inte i alla hus som pellets är det bästa alternativet (men nästan alltid). En viktig faktor är om man har tillgång till billig ved. Då kan det vara bättre att installera en ny vedpanna. En modern sådan behöver oftast inte eldas oftare än varannan dag. En vedpanna kräver dock en del arbete med hanteringen av veden, men löser man det på ett smidigt sätt behöver det inte vara särskilt ansträngande, sett till kostnaden. Får man betala dyrt för veden är dock pellets ett bättre alternativ.

Mer om olika typer av uppvärmning finns att läsa här.