Värm upp ditt hem med en kompressor

Nu när kylan har nått vårt land är det många som känner att deras hem behöver värmas upp till en mer behaglig temperatur. Det finns många olika sätt att göra detta. Något som är effektivt och fördelaktigt på många sätt är att använda en kompressor eller kolvkompressor i kombination med en värmepump.

En kompressor eller en kolvkompressor driver värmepumpens köldmedium framåt så att det cirkulerar. I kompressorn tillsätts energi så att värmepumpstekniken kan driva köldmediet till att cirkulera och transportera värme från värmekällan till pumpens kompressor.

Användbar kompressor

Kompressorer kan också användas till att pumpa upp fotbollar eller att få in luft i cykelslangar eller bildäck. De kan driva handmaskiner och större industrimaskiner, och kommer i ett stort antal varianter. Kompressorer brukar delas in i tre olika huvudkategorier, där vi kan hitta radialkompressorer, kolvkompressorer och axialkompressorer.

Fördelar med kompressor

värmepumpEn värmepump med tillhörande kompressor kan sänka dina värmekostnader och ge ett mer behagligt inomhusklimat. För att se till att du sänker hemmets elförbrukning kan du också regelbundet dammsuga runt kompressorn, då för mycket damm gör att kylsystemet behöver extra energi.

En kompressor kan användas tillsammans med ett bergvärmesystem vilket kan ge många fördelar. Dels kan du höja värdet på din bostad, samtidigt som du använder dig av miljövänlig bergvärme och sparar pengar då systemet betalar sig självt.

  • Ett vattenburet system kan värmas upp av energikällor som är förnybara, exempelvis bergvärme som är solcellsmatad.
  • Bergvärmepumpen har förmåga att ta vara på jordenergin som lagrats inne i berget och solcellerna driver kompressorn till bergvärmepumpen.
  • Husets värde blir då högre och du får ett trevligt inomhusklimat utan att belasta miljön.

Bergvärmepumpen tar gratisenergin från ett hål som har borrats ner i berget, med ett djup på mellan 60 och 170 meter. En slang som innehåller ungefär 70 procent vatten och 30 procent etanol läggs i hålet. Nu kan värmen pumpas runt om i slangen och fångas upp från den lagrade bergsenergin. Kompressorn agerar här för att höja trycket och nå en högre temperatur. Kondensorn bidrar genom att föra över värmen som går till husets värmeledningssystem. Slutligen sänks köldmediets temperatur när trycket sänks i expansionsventilen. När du väljer kompressor är det därför klokt att köpa den från en återförsäljare som har ett stort utbud. Då har du möjlighet att välja kompressor efter plånbok och behov.