Pooluppvärmning med pellets

Även uppvärmningen av poolen går att klimatanpassa – du kan nämligen installera en värmeväxlare som du kopplar till ditt befintliga värmesystem! Pellets är en favorit eftersom det är en förnybar energikälla, och genom att koppla sitt uppvärmningssystem till poolen behöver du inte värma din pool med icke-förnybara ämnen. Skulle du dessutom utveckla din teknik i din pelletspanna skulle du kunna göra din förbränning koldioxidnegativ. 

Att äga en pool är för många kopplat till semester, avkoppling och kanske ett hälsosamt morgondopp innan dagsverke. Som tur är finns det även sätt att minska klimatpåverkan med det – man kan nämligen koppla sin uppvärmning till det befintliga värmesystem man redan har. Givetvis beror effektiviteten mycket på hur effektiv panna man har och storleken på poolen, men du kan också utveckla din pelletspanna med ”pyrolys”, en process som är koldioxidnegativ!

Pool med uppvärmning

Är det så värst klimatsmart att ha en pool med uppvärmning? Det är egentligen en bedömningsfråga, men kortfattat beror det såklart på vilken uppvärmningsmetod du använder dig av. En värmeväxlare är en snabb uppvärmningsmetod vilket gör att du inte behöver hålla poolen varm när du inte använder den. Alla värmeväxlare kan kopplas till det befintliga värmesystemet i ditt hus oavsett om det är el, oljepanna eller som i vårt fall pellets.

Eftersom uppvärmningen till stor del bygger på effektiviteten är det bra att välja en värmeväxlare som har ett korsflöde. Det betyder att värmen ska gå i motsatt riktning från det kalla vilket ger snabbast och mest effektiv effekt. Du kan själv kalkylera på vilket som blir det mest effektiva sättet för dig och miljön och uppgradera din pelletspanna med pyrolysteknik.

Pelletsuppvärmning allt vanligare

En fossilfri stad till 2040 är vad många politiker bygger upp som klimatmål idag. Beslut fattas om hur man bäst ska ställa om till förnybar energi, och pellets är en stor del i den processen. Som privatperson finns det saker du själv kan göra för att ställa om till fossilfritt för att underblåsa omställningen och ge ett folkligt stöd. Ju fler som använder pellets desto större förvar måste man bygga. Idag har den omställningen skett mycket snabbt vilket bidragit till att pellets på många ställen är slut. Låt er inte misströstas av detta, eftersom den skarpa efterfrågan bidrar till att färre sågspån går till spillo i den svenska skogsindustrin!

Många har kritiserat pellets för att den släpper ut koldioxid. Det här behöver inte längre vara sant om man använder sig av så kallad pyrolys. Att ställa om handlar om att vara en förebild för kommande generationer och människor i ens omgivning. En idé med omställningen kan var att själv driva en business. Tänk att ha en hotellanläggning intill sitt hus som bara drivs av förnybara ämnen? Läs om ett par som driver ett koldioxidnegativt hotell. De använder pyrolys när de eldar sin pellets i syrefattig miljö som skapar biokol. Ett föredöme för många och vi hoppas såklart att fler ställer om till det här smarta systemet!