Att tänka på – elkabel i mark

Att byta uppvärmning hemma kan vara en investering som betalar tillbaka på sikt. Det finns nu ett antal alternativ (luftvärmepump, berg- och jordvärme, pellets) som både är billigare och mer miljövänliga än exempelvis oljepannor. Många former av uppvärmning kräver dock en hel del arbete för att fungera korrekt.

grävmaskinAv de som bor i hus eller villa är det många som nuförtiden väljer att byta uppvärmningsmetod. Förhoppningen är att byta till någonting som både är billigare och mer miljövänligt. Det finns mycket riktigt också många alternativ som uppfyller båda villkoren jämfört med gamla metoder för uppvärmning som oljepanna. En del av alternativen är väldigt enkla att installera, som till exempel luftvärmepumpar som kräver mycket små ingrepp och som därför installeras på bara några timmar. Mest pengar finns dock att tjäna om du investerar lite mer initialt – både sett till pengar och arbetsinsats. Berg- eller jordvärme är två sådana alternativ. De kräver i regel tämligen omfattande grävningsarbeten. I de jobben ingår dessutom också oftast att lägga elkabel i mark vilket måste uppfylla vissa krav.

Undvik de vanligaste misstagen

För det första måste elkablar grävas ned på ett lagom djup. För grunt nedgrävda elkablar är ett misstag som är relativt vanligt förekommande. Det blev om inte annat tydligt när det konstaterades att elbolaget Eons elkablar var för grunt nedgrävda. Om de kan göra det misstaget kan vem som helst göra det.

En annan faktor som är lätt att missa är att elkablar under vissa förutsättningar måste grävas ned i skyddsrör. Vid starkströmsledningar ska skyddsrören ha gula markeringar. Förutom det måste hänsyn tas till redan utförda arbeten, exempelvis dränering. Det är inte kul om ett nytt uppvärmningssystem åtföljs av fuktproblem i källarutrymmen. Det enklaste sättet att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt är förstås att anlita en firma som sörjer för nedgrävningen.